കമ്പനി വാർത്ത

  • വിവിധ റബ്ബറുകളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

    പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ NR (നാച്ചുറൽ റബ്ബർ) നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റബ്ബർ ട്രീ കളക്ഷൻ ലാറ്റക്സിൽ നിന്നാണ്, ഇത് ഐസോപ്രിന്റെ പോളിമർ ആണ്. ഇതിന് നല്ല വസ്ത്രധാരണ പ്രതിരോധം, ഉയർന്ന ഇലാസ്തികത, തകർക്കുന്ന ശക്തി, നീളമേറിയത് എന്നിവയുണ്ട്. വായുവിൽ പ്രായമാകാൻ എളുപ്പമാണ്, ചൂടാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കി ആകും. മിനറൽ ഓയിൽ വികസിപ്പിക്കാനും ലയിപ്പിക്കാനും എളുപ്പമാണ്.
    കൂടുതല് വായിക്കുക
  • വിപരീത വൈകല്യമുള്ള വളരെ ഇലാസ്റ്റിക് പോളിമർ മെറ്റീരിയലാണ് റബ്ബർ ....

    വിപരീത വൈകല്യമുള്ള വളരെ ഇലാസ്റ്റിക് പോളിമർ മെറ്റീരിയലാണ് റബ്ബർ. ഇത് roomഷ്മാവിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഒരു ചെറിയ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ രൂപഭേദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ബാഹ്യശക്തി നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം, അത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് പുന canസ്ഥാപിക്കാനാകും. റബ്ബർ തികച്ചും രൂപരഹിതമായ ഒരു പോ ആണ് ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക